LogowanieKlauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. siedziba: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z LOTOS Paliwa można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@lotospaliwa.pl, telefonicznie: 801 345 678, (58) 326 43 00 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@lotospaliwa.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

  2. Dane będą przetwarzane w celach związanych z uczestnictwem w SYSTEMIE LOTOS BIZNES dla Uczestnika dotyczącym sprzedaży gotówkowej paliw na stacjach LOTOS po preferencyjnych cenach. Podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes LOTOS Paliwa, który polega na realizacji umowy sprzedaży gotówkowej w SYSTEMIE LOTOS BIZNES zawartej z Organizatorem.

  3. Dane przechowywane będą do czasu zakończenia uczestnictwa osoby w programie, a w związku ze sprzedażą paliwa po preferencyjnych cenach przez okres wynikający z przepisów podatkowych oraz przepisów o rachunkowości.

  4. Dane mogą być powierzone do przetwarzania na zlecenie LOTOS Paliwa w tym m.in. podmiotom: zarządzającym stacjami LOTOS, obsługującym systemy informatyczne; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.

  5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych.

  6. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z LOTOS Paliwa lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

  8. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w SYSTEMIE LOTOS BIZNES dotyczącym sprzedaży gotówkowej paliw na stacjach LOTOS.