Powrót

Pomoc

LOTOS Biznes

Instrukcja logowania

 1. Wpisz pięciocyfrowy numer umowy.
 2. Wpisz "Login" i "Hasło" w odpowiednie pola.
 3. Kliknij klawisz "Zaloguj się".
 4. Jeśli nie pamiętasz hasła wypełnij pola Nr umowy i Login i kliknij „Przypomnienie hasła" - postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami.
 5. Jeśli zmianie uległ adres e-mail do WWW, wyślij zgłoszenie o tytule „Nowy adres e-mail do WWW” na adres aktualizacje@lotosbiznes.pl.
 6. W przypadkach kiedy nie udaje się odzyskać dostępu do WWW, mimo postępowania zgodnie z instrukcją – prosimy o przesłanie e-maila o tytule „Problem z dostępem do WWW” – zawierającej dokładny opis problemu na adres aktualizacje@lotosbiznes.pl.

 7. Uwaga: w obu ostatnich przypadkach, ważne jest, aby e-mail został wysłany z adresu e-mail właściciela lub osoby zarządzającej firmą (wskazanej przez właściciela zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy).

Zamówienie karty

 1. Należy wejść na zakładkę „Moje karty", a następnie kliknąć „Zamów kartę".
 2. W formularzu należy wybrać parametry kart i kliknąć „Wyślij zamówienie".
 3. Aby zamówić większą ilość podobnych kart, po wypełnieniu formularza należy kliknąć „Wyślij zamówienie i zamów podobną".
 4. Aby sprawdzić status zamówienia, należy z zakładki „Moje karty" wejść do „Historii operacji."

Blokada karty

 1. Należy wejść na zakładkę „Moje karty".
 2. Kliknąć na liście odpowiednią kartę, co spowoduje wejście na szczegóły karty i wybrać odpowiednią opcję blokady.

Powiadomienia SMS / email

Uruchomiliśmy nowy system powiadamiania naszych Klientów o istotnych zdarzeniach dot. realizacji umowy LOTOS Biznes.
Komunikaty wysyłamy za pośrednictwem SMS i e-mail.
Informujemy o sprawach operacyjnych (np. uruchomienie/zamknięcie stacji, serwisie systemu, itp.), finansowych (np. przekroczenia progów limitu, wykorzystania limitów kart, wykonania transakcji), marketingowych (np. nowa oferta gastronomiczna).
Aby otrzymać wybrane komunikaty, sięgnij po nowy załącznik nr 2 do umowy dostępny na stronie:
http://www.lotos.pl/142/dla_kierowcy/karty_paliwowe_lotos_biznes/do_pobrania

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych jest LOTOS Paliwa Sp. z o.o. siedziba: ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk. Z LOTOS Paliwa można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@lotospaliwa.pl , telefonicznie: 801 345 678, (58) 326 43 00 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W LOTOS Paliwa został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail iod@lotospaliwa.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy Kart LOTOS Biznes – podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku podjęcie niezbędnych działań dotyczących zawarcia i wykonywania umowy. Dane przetwarzane będą również w celach promocyjno-marketingowych produktów i usług oferowanych przez LOTOS Paliwa – podstawą prawną jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes LOTOS Paliwa.
 3. Dane przechowywane będą do momentu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy lub w przypadku braku zawarcia umowy przez 3 miesiące. W przypadku danych kontaktowych potrzebnych do realizacji działań promocyjno-marketingowych będą one przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu na ich przetwarzanie w tym celu.
 4. Dane mogą zostać udostępnione wybranym towarzystwom ubezpieczeniowym na potrzeby ubezpieczenia zobowiązań klientów względem LOTOS Paliwa (dot. umów kredytowych). Dane mogą być również powierzone do przetwarzania na zlecenie LOTOS Paliwa w tym m.in. podmiotom: zarządzającym stacjami LOTOS, obsługującym Program w tym infolinię dla uczestników, obsługującym systemy informatyczne, realizującym mailingi do uczestników; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z LOTOS Paliwa i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do jej danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych w sytuacji ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Każdej osobie przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od LOTOS Paliwa danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym, które można przesłać w zależności od potrzeby innemu administratorowi danych.
 6. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z LOTOS Paliwa lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Potwierdź zmianę statusu karty